Forum

1993 skrev jag min första artikel för kvartalstidskriften Forum närmiljö. På Rooseum i Malmö, nuvarande Moderna museet, visades en omfattande utställning av Leonardo da Vincis verk och jag hade under två års tid arbetat med manuskriptet till det interaktiva informationsprogram som exponerades på datorskärmar runtomkring i utställningshallen. Forums dåvarande redaktör Ulf Ringström bad mig skriva om Leonardos arkitektur och hans relation till beställare. Det blev ett lyckligt samarbete som varade i tre år, fram till att jag tillträdde som redaktör på Scanorama. När jag 1999 erbjöds jobbet som Forums chefredaktör tackade jag genast ja och under de åtta åren jag arbetade på tidskriften breddades den från att bevaka svensk inredningsarkitektur till att dokumentera arkitektur och design från hela Norden, både på svenska och engelska. Eva Wrede hjälpte mig på redaktionen sista året, Patric Leo formgav fram till och med 2005 och Igor Kazakov därefter. 2010 fusionerade Forum med tidskriften Form och en näsan 40-årig epok gick i graven.

 

Forum

Provisa

1999–2007