Forum

1993 skrev Mark Isitt sin första artikel för kvartalstidskriften Forum närmiljö. På Rooseum i Malmö, nuvarande Moderna museet, visades en omfattande utställning av Leonardo da Vincis verk och Isitt hade under två års tid arbetat med manuskriptet till det interaktiva informationsprogram som exponerades på datorskärmar runtomkring i utställningshallen. Forums dåvarande redaktör, Ulf Ringström, bad Isitt skriva om Leonardos arkitektur och hans relation till beställare. Det blev ett lyckligt samarbete som varade i tre år, fram till att Isitt tillträdde som redaktör på Scanorama. När Isitt 1999 erbjöds jobbet som Forums chefredaktör tackade han genast ja och under de åtta åren han arbetade på tidskriften breddades den från att bevaka svensk inredningsarkitektur till att dokumentera arkitektur och design från hela Norden, både på svenska och engelska. Eva Wrede hjälpte Isitt på redaktionen sista året, Patric Leo formgav fram till och med 2005 och Igor Kazakov därefter. 2010 fusionerade Forum med tidskriften Form och en näsan 40-årig epok gick i graven.

 

Forum

Provisa

1999–2007