City Nytt

City Nytt var den dominerande gratistidningen i Göteborg under det sena 80- och tidiga 90-talet, med en månatlig upplaga på närmare 50 000. Mark Isitt stövlade upp på redaktionen med sina gymnasieuppsatser, någon utbildning hade han inte, och chefredaktören Nina Björk var snäll nog att ge honom chansen. Hans första text publicerades vintern 1988 och handlade om Göteborgs saluhalls hundraårsjubileum. Isitt extraknäckte som skribent och fotograf under några månader innan han fick fast anställning som redaktör. Han  jobbade med tidningen i två väldigt lärorika år, skrev i början mest konst-, film- och musikkritik men övergick efterhand till att huvudsakligen producera personporträtt och features.