BSK 50

Under 2016 startade den grafiska formgivaren Igor Kazakov och Mark Isitt Frank Review. Förlagets målsättning är att ge ut böcker om arkitektur och design och duons första projekt blev BSK 50. BSK är ett av Sveriges svenskaste arkitektkontor, få byråer har ritat fler statliga institutioner –  Stockholms polishus, Sveriges riksdag, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges televisions nyhetshus… I den här jubileumsskriften ser de anställda själva tillbaka på kontorets 50 år, man minns decennierna under Kungliga Byggnadsstyrelsen, de många byråkratiska och närmast brutalistiska betongprojekten, men också 90-talskrisen med dess plötsliga krav på spektakulär varumärkesarkitektur. Fram träder bilden av en överlevare. Ett prestigelöst kollektiv där generationerna blandas och uttrycken varieras, men där mottot alltid förblivit detsamma: form följer funktion. Igor Kazakov formgav, Mark Isitt agerade redaktör och förläggare, Ulf Mangefors projektledde för BSK. I juli 2017 tilldelades boken utmärkelsen 50 Books/50 Covers av AIGA (American Institute of Graphic Art); AIGA ansåg att BSK-skriften hörde till en av 2016 års 50 bäst formgivna böcker. Skriften har också förärats ett Red Dot Award.