Sveriges naturum

De första naturumen var inte mycket att skriva hem om. 1973 plockade Naturvårdsverkets informatör Ingrid Espmark ihop en utställning som hon kånkade in i två husvagnar och rullade ut på Öland. Den ena vagnen ställdes upp vid den nyinvigda brons fäste bland snatteränderna och svarttärnorna. Den andra i Trollskogen längst i norr bland klapperstensfälten och lavarna. Där stod de en sommar. Eller om det var två, Espmark minns inte så noga.


 

2010 utkom min bok om White arkitekters verk i naturnära miljöer, flera av dem naturum, beställda av Naturvårdsverket. När samtliga naturum skulle dokumenteras kontaktades jag av Tomas Lauri, redaktör på Arkitektur förlag, som bad mig skriva om upprinnelsen till dessa informationsbyggnader. Det är en historia som tar sitt avstamp i vildmarksarkitekturen i USA och Kanada, en rangerstil som svenska arkitekter framgångsrikt omtolkat och gjort till sin; naturumen representerar några av de senaste årens allra finaste byggnadsverk. Det rör sig om en arkitektur i harmoni med den omgivande naturen och jag tror knappast något annat lands arkitekter hade kunnat lösa uppgiften bättre. Medförfattare var Tomas och Claes Caldenby. Research and Development formgav. 

 

Sveriges naturum

Arkitektur förlag

2013